WERYFIKACJA

WERYFIKACJA

JAK WERYFIKOWAĆ SWOJE ZDOBYCZE

ŁOWCY WIDOKÓW

Cały świat

obszar działania

2400+

członków

KLUB

WERYFIKACJA

Instrukcja wypełniania książeczek oraz procesu weryfikacji.

Objaśnimy to na przykładzie odznak wież widokowych…

Odznaki i medale zdobywa się po kolei, według kolejności ich stopni. Czyli np. dla odznak wież widokowych są to: najpierw  odznaka popularna, potem brązowa, srebrna, złota i platynowa, zaś dla np. Tatrzańskiego Trio mamy tylko trzy stopnie: odznaka brązowa, srebrna i złota. Stopnie odznak są ujęte w ich opisach.

Odznaki wież widokowych zdobywa się osobno dla każdego obszaru, tj. Sudetów, Pojezierzy zachodnich, Wschodniej Słowacji itp.

Czyli – przykładowo – można zdobyć odznakę popularną w Sudetach, popularną i brązową w obszarze Pojezierzy zachodnich, a we Wschodniej Słowacji popularną, brązową i srebrną.

Nie trzeba weryfikować się od razu jak tylko zdobędzie się wystarczającą liczbę obiektów np. dla odznaki popularnej. Można zbierać dalej i zgłosić się do weryfikacji – przykładowo – po osiągnięciu poziomu na odznakę brązową. Wówczas weryfikujemy za jednym zamachem i popularną i brązową, np. dla obszaru Gór Świętokrzyskich.

Książeczka papierowa czy elektroniczna?

Weryfikacja może nastąpić na jeden z dwóch sposobów, czyli na podstawie:

1. Książeczki papierowej dla właściwego projektu, którą otrzymujesz po zakupie pakietu startowego – wypełniasz i wysyłasz do nas pocztą

albo

2. Książeczki “elektronicznej”, osobnej dla każdego z naszych projektów, dostępnej DO POBRANIA TUTAJ, która jest arkuszem programu Excel – wyślesz go do nas e-mailem.

Co wybrać – książeczkę papierową czy elektroniczną? To Twój wybór, zrób tak jak Ci wygodniej.

Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem klubu ‘Łowcy Widoków’, a chcesz już zweryfikować swoje zdobycze, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.
Spróbujemy namówić Cię do przystąpienia do klubu (rejestracja) wraz z weryfikacją – prześlesz do nas wypełniony plik książeczki elektronicznej, a my dalej poprowadzimy Cię przez proces rejestracji i od razu weryfikacji. W ich wyniku dostaniesz pakiet startowy od razu ze zdobytymi odznakami.

Jak wypełniać książeczkę odznak?

Aby przygotować weryfikację swoich zdobyczy, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

Krok 1

a. Odszukaj obiekt na odpowiedniej liście w książeczce – papierowej lub elektronicznej.

b. Lista obiektów, które można weryfikować, może nie być stała. Np. dla odznak wież widokowych będzie ona rosnąć – jej aktualna wersja jest zawsze dostępna na stronie danej odznaki. Z przyczyn oczywistych nowo dodane do wykazu obiekty nie znajdą się w już wydrukowanych papierowych książeczkach. Jeżeli chcesz przedstawić do weryfikacji obiekt, który jest w wykazie na stronie programu, ale nie ma go w Twojej książeczce, dopisz go na końcu odpowiedniej listy, koniecznie podając jego numer i nazwę – przepisz te dane z wykazu na stronie.

Ważne – przy wieżach widokowych weryfikujemy wyłącznie obiekty, którą SĄ WPISANE DO WYKAZU na stronie. Dopisując taki obiekt do swojej książeczki (o ile go tam już nie ma!) koniecznie przepisz jego numer z tabeli w WYKAZIE (np. L-3, T-12 albo SY-3).

W innych programach wykazy są najczęściej stałe – nie zmieniają się w czasie. Ale często jest też możliwość zweryfikowania obiektu, którego w wykazie nie ma, ale jest on bliski Twemu sercu. Czytajcie zasady dla każdego programu!

Krok 2

W odpowiednim wierszu wpisz datę odwiedzenia obiektu – w kolumnie Data (Datum).
Wystarczy jeżeli podasz miesiąc i rok. Tam jest trochę mało miejsca, więc dzień można sobie darować.

Krok 3

Sprawdź jakie masz poświadczenie / dowód wizyty w lub przy obiekcie. W zależności od tego co to jest, w kolumnie Potwierdzenie (Potvrdeni) wpisz:

– “str. ………..” – jeżeli w dalszej części książeczki, na stronach potwierdzeń terenowych, masz np. pieczątkę z obiektu lub jego najbliższej okolicy. Dopisz nr strony, na której znajduje się to potwierdzenie.

– “zdjęcie” – jeżeli masz zdjęcie pokazujące Ciebie na tle obiektu lub jego charakterystycznej części.

– “ks. ……………” – jeżeli potwierdzenie Twojej wizyty znajduje się w innej książeczce odznak, np. w książeczce GOT, KGP itp. Podaj informację co to za książeczka, np. “GOT PTTK”, “GOT PTT”, “KGP”, “KOT”, “Diadem” itp.

– “ślad” – jeżeli dysponujesz zapisanym śladem GPS swojej wędrówki do lub od obiektu.

– “kronika” – jeżeli wizyta jest udokumentowana w prowadzonej przez Ciebie kronice wycieczek.

– “odznaka ……” – jeżeli masz zweryfikowaną uznaną odznakę krajoznawczą lub górską, której zdobycie uzależnione jest od obecności przy danym obiekcie. Podaj w tym polu nazwę zdobytej odznaki. Jako poświadczenie będzie służyć pieczątka weryfikacji lub dyplom uzyskania odznaki. Na przykład obecność na Wielkiej Sowie jest niezbędna do zdobycia odznaki Korona Sudetów – jeżeli masz już zweryfikowaną tę odznakę, to od razu uznamy obiekt S-37 Wielka Sowa za zaliczony.

Krok 4

Sprawdź czy masz możliwość zrobienia zdjęć lub skanów zidentyfikowanych w poprzednim kroku poświadczeń – pieczątek z innych książeczek, dyplomów uzyskania innych odznak, poszczególnych stron książeczek innych odznak, stron własnych kronik. Chodzi o to, aby być gotowym do przesłania nam poświadczeń, kiedy o nie poprosimy.

Uwaga – nie wysyłaj do nas wszystkich zdjęć/skanów poświadczeń jakie masz. Potrzebować będziemy jedynie niektórych z nich. Szczegóły w kolejnych Krokach.

Bardzo ważne – gdy o to poprosimy prześlesz do nas tylko wersję elektroniczną swoich poświadczeń. Nie wysyłaj ich w oryginale…! Tak jest łatwiej i – w szczególności – bezpieczniej. Zawsze jest ryzyko, że wysłane przez Ciebie pocztą książeczki i inne cenne dla Ciebie artefakty mogą się w drodze uszkodzić lub – co najgorsze – zagubić. Dlatego nie chcemy abyście przesyłali do nas oryginały Waszych poświadczeń, o ile nie znajdują się one w naszej książeczce odznak. W kolejnych krokach prześlecie do nas ich wersje elektroniczne, nie wypuszczając z rąk oryginałów Waszych pamiątek.

Jak zgłosić się do weryfikacji?

Krok 5

Jeżeli korzystasz z książeczki elektronicznej,
wyślij ją e-mailem na adres podany w elektronicznym arkuszu weryfikacyjnym.

Jeżeli natomiast korzystasz z książeczki papierowej, wyślij ją:

Pocztą Polską na adres:
Carto Odznaki
Skrytka nr 2
Filia UP 78, ul. Zaruby 9
02-796 Warszawa

albo

do paczkomatu InPost:
paczkomat WAW185M
kontakt@wiezeigory.pl
660990296

Krok 6

Gdy otrzymamy Twoją książeczkę, wkrótce przystąpimy do jej weryfikacji. Oczekuj, że zwrócimy się do Ciebie o przesłanie zdjęć/skanów niektórych wybranych przez nas poświadczeń. Skontaktujemy się z Tobą mailem na adres zgłoszony przy rejestracji do programu. Jeżeli zmieniłeś(aś) adres poczty elektronicznej, poinformuj nas o tym koniecznie!

Krok 7

Po pomyślnej weryfikacji będziemy się z Tobą kontaktować w kwestii koniecznych do opłacenia kosztów i oczywiście w sytuacji gdybyśmy mieli jakieś dodatkowe pytania.

Koszty weryfikacji:
– 25 zł za każdą zweryfikowaną odznakę
– 55 zł za każdy zweryfikowany medal Wyzwania 5×5
– 18 zł na koszty przesyłki
W procesie weryfikacji otrzymasz od nas numer konta do wpłaty. Nie ma możliwości dokonania płatności gotówką.

Krok 8

Po dokonaniu przez Ciebie opłaty weryfikacyjnej, odeślemy Ci książeczkę(i) oraz zdobyte odznaki i/lub medale.

Mapy
Media społecznościowe